Etikettarkiv: Exponering

Ny forskning kopplar exponering för luftföroreningar under barndomen direkt till symtom på bronkit hos vuxna

Kredit: Unsplash/CC0 Public Domain En ny studie ger nya avslöjanden om sambandet mellan exponering för luftföroreningar tidigt i livet och lunghälsa senare i livet. En forskargrupp ledd av Keck School of Medicine i USC har visat att exponering för luftföroreningar under barndomen är direkt associerad med bronkitsymptom som vuxen. Hittills har många undersökningar på området… Läs mer »

Exponering för värme och kyla tidigt i livet kan påverka utvecklingen av vit substans i hjärnan

Kredit: Pixabay/CC0 Public Domain Hjärnskanningar av mer än 2 000 preadolescents tyder på att exponering för värme och kyla tidigt i livet kan ha bestående effekter på mikrostrukturen av vit substans i hjärnan, särskilt när de bor i fattigare stadsdelar. Studien, publicerad i Naturens klimatförändringar, belyser fosters och barns sårbarhet för extrema temperaturer. Denna forskning… Läs mer »