Etikettarkiv: påbörjar

Att reda ut sjukdomsmönster hos äldre vuxna som påbörjar långtidsvård i Japan och deras framtida hälsoresultat

Nätverksdiagram för varje komorbiditet i den totala populationen. KOL kronisk obstruktiv lungsjukdom, Andra LRT-sjukdomar andra nedre luftvägssjukdomar. I takt med att befolkningen fortsätter att åldras har det blivit allt viktigare att förbättra kvaliteten och effektiviteten i hälso- och sjukvården för äldre. Den äldre vuxna befolkningen är dock mångfaldig och lider ofta av flera sjukdomar och… Läs mer »

Kliniskt svar sett för patienter med svår astma som påbörjar biologiska läkemedel

Patienter med svår astma som initierar biologiska läkemedel uppvisar kliniska svar och supersvar, men 40 till 50 % uppfyller inte svarskriterier, enligt en studie publiceras online 22 juni in Allergi. Eve Denton, MBBS, från Alfred Health i Melbourne, Australien, och kollegor undersökte känslighet för biologiska läkemedel i en verklig befolkning av vuxna med svår astma.… Läs mer »